Huiselijk geweld

In ons werkgebied is er de Friese Aanpak Huiselijk Geweld (FAHG). Hierin werken verschillende Friese organisaties en gemeenten samen in de aanpak huiselijk geweld. Het gezamenlijke doel is het terugdringen van hermeldingen en het duurzaam stoppen van huiselijk geweld.

Vanuit deze organisaties of gemeente Heerenveen kun je worden doorverwezen naar ons. Onze maatschappelijk werkers bespreken met jou hoe jij het beste geholpen kan worden en kan ook bemiddelen bij conflicten. Je kunt zonder verwijzing bij maatschappelijk werk terecht en de hulp is kosteloos. Je kunt rekenen op vertrouwelijke hulp van deze beroepskrachten. Zij richten zich op het versterken van je eigen kracht met als doel dat je zelfstandig en zonder hulp weer verder kan.

Meer informatie over de Friese Aanpak Huiselijk Geweld vind je hier.

Wil je gratis en anoniem bellen met een medewerker van Veilig Thuis, bel dan 0800-2000.
Bij direct gevaar: bel 112.

Sociaal Werk De Kaai
Bezoekadres (alleen op afspraak)
Trekschuit 20
8447 CJ Heerenveen
(088) 030 51 50
info@sociaalwerkdekaai.nl

Contact