Onafhankelijke klachtencommissie

In alle voorkomende gevallen moeten burgers zich vrij voelen om hun ongenoegen uit te spreken over de ontvangen dienstverlening. Dat is van belang voor iedere organisatie. Je kunt er immers alleen maar van leren!

Sociaal Werk De Kaai heeft een uniforme klachtenregeling opgesteld. Een klachtenregeling die van toepassing is op alle burgers en klanten die te maken krijgen met medewerkers van bijvoorbeeld samenwerkingspartners van Sociaal Werk De Kaai en gemeenten.

Aansluiten bij de klachtenregeling
I
ndien je wilt kun je als samenwerkingspartner of gemeente hierbij aansluiten. Zo zorgen we voor eenduidigheid en laagdrempeligheid naar de mensen toe.

Werkwijze
Voordat een signaal of uiting van onvrede als klacht door de klachtencommissie wordt behandeld, verdient het de voorkeur dat de klager en betrokken medewerker in een gesprek proberen de bij de burger levende onvrede tot een oplossing te brengen. Er wordt vanuit gegaan dat onvrede van de burger altijd wordt besproken met de betreffende medewerker. De teamleider van het lokale gebiedsteam is het eerste aanspreekpunt. De focus ligt op bemiddeling en op een zo snel en licht mogelijke oplossing, zo dicht mogelijk bij waar de onvrede is ontstaan. Als de onvrede niet via een bemiddeling kan worden opgelost, volgt behandeling door de klachtencommissie.

Interesse?

Heb je interesse om aan te sluiten bij de Onafhankelijke Klachtencommissie van Sociaal Werk De Kaai of wil je meer informatie? Neem dan contact op met (088) 030 51 50 of mail naar klachtencommissie@sociaalwerkdekaai.nl.

contact

     Agenda

    Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

    Overzicht