Visie en missie

Sociaal Werk De Kaai helpt vroegtijdig en versterkt mensen, gezinnen en hun omgeving die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben op één of meer levensgebieden, zodat zij de regie over hun eigen leven hebben en houden en kunnen participeren in de samenleving. Sociaal Werk De Kaai wil preventief handelen, zoekt samenwerking met andere betrokkenen en legt over haar inzet op transparante wijze verantwoording af.

Sociaal Werk De Kaai richt zich niet primair op de meest kwetsbare mensen (ongeveer 5%), maar op de grotere groep (rond de 15%) die tijdelijk hulp nodig heeft omdat het op één of meer levensgebieden tijdelijk niet goed gaat. Jeugd (0 - 18 jaar) neemt hierbij een prominente plaats in. Ieder kind heeft recht op optimale omstandigheden om zich te ontwikkelen tot een volwaardig deelnemer van de samenleving. Denk aan de Rechten van het Kind en de nieuwe Jeugdwet. Sociaal Werk De Kaai geeft daar invulling aan door o.a. een pedagogische visie te hanteren.

Team Sociaal Werk De Kaai