Onze werkwijze

De komende jaren zullen nog in het teken staan van transitie, decentralisaties en transformatie. Tegen deze achtergrond zet Sociaal Werk De Kaai de komende jaren in op de volgende speerpunten:

  • Inwoners staan centraal. Juist nu de gemeenten nog druk zijn met het vormgeven van hun nieuwe verantwoordelijkheden, is het van belang dat Sociaal Werk De Kaai alle betrokkenen blijft herinneren aan de bedoeling van het ‘stelsel’.
  • Dienstbaar aan de nieuwe context. Sociaal Werk De Kaai erkent de waarde van de ingezette bestuurlijke veranderingen en wil aan de ingezette veranderingen welwillend en actief meewerken. Ook als dat consequenties voor Sociaal Werk De Kaai zelf heeft.
  • Professionals een bedding geven. Onverlet alle recente bestuurlijke veranderingen, blijft de vraag naar psychosociale hulpverlening bestaan. En daarmee voor Sociaal Werk De Kaai de noodzaak om een bedding in stand te houden waarbinnen hulpverlenende professionals hun vak kunnen uitoefenen en hun bekwaamheden verder kunnen ontwikkelen.

Met deze accenten voor de komende jaren wil Sociaal Werk De Kaai meesturen en mee vormgeven aan de verdere ontwikkelingen op haar werkterrein. Sociaal Werk De Kaai wil dienstbaar zijn aan het vak van hulpverlenen en wil de autonome professional daarin ondersteunen.