Schoolmaatschappelijk werk

Wanneer leerlingen vastlopen in bijvoorbeeld (probleem) gedrag, emoties, sociale contacten en waarbij mogelijk een negatieve invloed op de leerprestaties ontstaat, kunnen ouders, leerling en/of de school een aanmelding doen voor schoolmaatschappelijk werk.

De schoolmaatschappelijk werker werkt vaak binnen de school en fungeert als contactpersoon voor die school. In dat geval kan er rechtstreeks contact gezocht worden met deze contactpersoon. Wanneer de school geen contactpersoon heeft kan zij contact opnemen met het wijk- of gebiedsteam van de gemeente. Naast het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders kan de schoolmaatschappelijk werker ook ondersteuning bieden aan mentoren, leerlingbegeleiders en/of leraren in hun contact met leerlingen.

Hoe helpen wij jou?

Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende psychosociale hulpverlening aan ouders en leerlingen bij problemen gerelateerd aan opvoeden, echtscheiding, rouw en verliesverwerking, opgroeien en school. De schoolmaatschappelijk werker:

  • geeft advies en informatie aan leerlingen, ouders en leerkrachten en verwijst door naar externe hulpverlening
  • biedt consultatie aan interne leerlingbegeleiders en leerkrachten bij signaleren van en omgaan met zorgleerlingen en hun ouders
  • neemt, zo nodig, deel aan het Zorg- en Adviesteam en brengt specifieke deskundigheid in bij het taxeren van een probleem binnen het zorgoverleg op scholen registreert en rapporteert.

Contact

Je kunt ons bereiken via (088) 030 51 50 of info@sociaalwerkdekaai.nl.

contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht