Waar kan een bedrijfsmaatschappelijk werker bij helpen?

 De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt kortdurende, resultaatgerichte hulp aan zieke werknemers van een bedrijf of organisatie. Een paar gesprekken met een bedrijfsmaatschappelijk werker kan in sommige gevallen behulpzaam zijn en het herstel bevorderen.

Een belangrijk deel van het ziekteverzuim heeft soms geen medische maar een psychosociale achtergrond. Door vroegtijdig ingrijpen en een goede begeleiding neemt de kans op langdurige absentie af. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn speciaal opgeleid voor ondersteuning en advisering bij ziekteverzuim op de werkvloer. Doel is om te zorgen voor een optimaal functionerende en gemotiveerde medewerker voor jouw organisatie. In samenspraak wordt een kortdurend traject aangegaan zodat de werknemer weer in balans komt.

  • wij bieden korte en resultaatgerichte hulp
  • bedrijfsmaatschappelijk werkers beschikken over een breed lokaal netwerk en hebben uitstekende contacten met onder meer gemeente, huisartsen, sociaal-cultureel werk en onderwijsinstellingen
  • bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn getraind om door te vragen en ook de persoonlijke situatie van een medewerker in ogenschouw te nemen

Onderwerpen die bijvoorbeeld ter sprake kunnen komen zijn:

  • conflictsituaties n.a.v. heftige gebeurtenissen binnen een team
  • extra ondersteuning omdat de medewerker vastloopt in de werkzaamheden
  • klachten i.v.m. stress of een burn-out, bij ziekte of dreigende uitval
  • meer ondersteuning bij werk- en/of privé gerelateerde problemen

Contact

Je kunt ons bereiken op het telefoonnummer: (088) 030 51 50 of via e-mail bmw@sociaalwerkdekaai.nl.

contact