Terug naar Nieuws

Start JIDS en GelukTkunde 2.0 op het VO Heerenveen

Gepubliceerd op:

Na een regenachtige, maar ook zonnige zomervakantie, start JIDS samen met de scholen weer op. Want het ‘Jongerenteam In De School’ is inmiddels zo vertrouwd op het Aeres, Kei College, Bornego, OSG en Firda (MBO), dat ook zij weer in de startblokken staan om met de scholen en de leerlingen samen te werken aan welzijn.

JIDS bestaat uit schoolmaatschappelijk werkers van Sociaal Werk de Kaai, jeugdverpleegkundigen van de GGD en jongerenwerkers van Caleidosoop. Samen met de ondersteuning-teams op de scholen werken zij in individuele gesprekken, maar ook met collectieve activiteiten aan het welbevinden van leerlingen (gelukTkunde). Het is preventief; de missie van het JIDS team is ‘vertrouwen, veiligheid en verbinding is voorkomen’

Sinds vorig schooljaar is JIDS ook gestart met ‘gelukTkunde’. Een prachtig initiatief! Met behulp van NPO-subsidie na de coronatijd, konden veel meer leerlingen worden bereikt om met JIDS en elkaar in verbinding te zijn, van elkaar te leren en uit te wisselen over bepaalde levensthema’s.

GelukTkunde is gebaseerd op Geluk(T): dat is oplossingsgericht denken, voelen en doen. Want als je er achter komt wat lukt en hoe je dat is gelukt, dan doe je er automatisch meer van. Het staat in verbinding met het bevorderen van positieve gezondheid (Machteld Huber).

Er wordt vaak gekeken naar wat er nog beter kan, wat anders moet, wat sneller kan en in deze tijd al helemaal. Dit geeft druk, maar geen geluk. En ook ontdekken jongeren zo niet de skills (bijv. sociale vaardigheden, weerbaarheid, veerkracht) in hoe dingen kunnen lukken.  JIDS kreeg door de subsidie meer uren en kon zo samen met de scholen collectieve activiteiten organiseren op de scholen om samen met leerlingen hieraan te werken.

JIDS ging de klassen in met o.a. ‘positieve gezondheid’, hield stands in de aula, bijvoorbeeld in de week van de liefde en creëerden samen met school huiskamers. Een plek waar leerlingen samen konden komen, om te chillen, iets leuks te doen, uit te wisselen. We hebben hierdoor mooie dingen zien ontstaan en gaan er daarom ook dit schooljaar mee verder. De eerste activiteiten staan alweer gepland, bijvoorbeeld in week 39, de week van het pesten.

De contacten die we, naast ons individuele werk, via gelukTkunde opdoen zijn laagdrempelig en dat maakt dat we hopen dat leerlingen makkelijker kunnen praten over wat hen bezighoudt, ook met elkaar, ook al zijn dat soms lastige of moeilijke dingen. We hopen zo te stimuleren dat het normaal mag zijn om te praten over wat binnenin je leeft en te merken dat je niet alleen bent. Als dat lukt, is dat gelukT met elkaar!