Terug naar Nieuws

Signaleren bij het Trio-plus overleg

Gepubliceerd op:
Signaleren bij het Trio-plus overleg

 

Wat fijn om elkaar deze week bij het Trio-plus overleg weer te vinden in het delen van signalen waar het goed loopt en waar er zorg is over de jeugd in gemeente Heerenveen. Bij drukte zoeken we elkaar minder makkelijk op dan we willen.  Zo’n overleg helpt dan om elkaar weer sneller te vinden en samen te werken. Deze week hebben collega's van Sociaal Werk de Kaai: Margreet en Marco weer met onze ketenpartners, onder andere de GGD, Caleidoscoop, Team Jeugd en Gezin, LPA, de praktijkondersteuners en VNN om tafel gezeten om onze samenwerking te evalueren en te optimaliseren met betrekking tot het werken met jeugd.

 

Als maatschappelijk werker vanuit de Kaai denken we mee hoe wij iets kunnen betekenen, bijvoorbeeld in de samenwerking met de GGD-verpleegkundigen en Team Jeugd en Gezin op de basis-en voortgezet onderwijsscholen. Onze zorgsignalen gaven herkenning bij alle partijen. Dit komt uiteindelijk de zorg aan jeugd en ouders ten goede!

We komen vier tot zes keer per jaar samen in dit Trio-plus overleg, dat als doel heeft om korte lijnen met elkaar te hebben en houden door te delen wat er in elke organisatie leeft en wat er wordt georganiseerd aan aanbod. We signaleren met elkaar wat goed loopt en wat knelpunten zijn in de zorg aan jeugd.

29-09-2022

Maatschappelijk werk, Jongerenwerk en jeugdverpleegkundige slaan de handen ineen!

Op maandag 19 september 2022 is er door het preventieteam van Woonservicezone 6 een netwerklunch georganiseerd. De gemeente Heerenveen is opgedeeld in 6 verschillende woonservicezones. Iedere Woonservicezone heeft zijn eigen preventieteam waarin Caleidoscoop, GGD Fryslân en Sociaal Werk de Kaa…
Lees meer