Terug naar Nieuws

Samenwerken in de preventieteams

Gepubliceerd op:

Juroy Rosema, opbouwwerker Caleidoscoop en Allette Deuntje, maatschappelijk werker Sociaal Werk De Kaai werken samen in Preventieteam, woonservicezone 3 (Hoornsterzwaag, Jubbega, Nieuwehorne en Oudehorne).

Preventie: vroeg erbij!

Wij zijn aanwezig op vindplaatsen in onze zone (onder andere VO). Inwoners en partners kennen ons en kunnen ons bereiken. We signaleren zelf en halen signalen op bij de partners in de zone. Wij benutten elkaars deskundigheid en competenties goed, blijven kritisch naar onszelf en elkaar. We leggen verbinding met inwoners, de juiste hulpverleners en organisaties. We kennen de effectieve preventieve interventies en voeren deze uit. We kennen onze zone, de sociale structuur, kansen en problemen. We zijn in dialoog met de gemeente over onze zone.

 

Samen én met inwoners!

Er is een fijne laagdrempelige samenwerking tussen Caleidoscoop, de GGD en Sociaal Werk De Kaai. Dit zorgt voor korte lijnen onderling. We weten elkaar snel te vinden. We gebruiken kennis en expertise van ons eigen vakgebied en het daarbij horende netwerk. Dit maakt in de uitvoering dat we vanuit ieders input een gedeeld standpunt in kunnen nemen waar we ons allemaal aan kunnen verbinden.

Allette: “Als voorbeeld valt het mij in de casuïstiek die ik tegenkom op dat er veel sprake is van eenzaamheid en weinig sociaal netwerk. Door dit te delen met het team kunnen zij hier vanuit hun expertise en vakgebied weer iets mee.”

Juroy: ”Zo is vanuit een aantal inwoners vanuit Jubbega het initiatief ontstaan om een club op te richten genaamd ‘Samen zijn Jubbega’. De draagkracht ligt al bij de burgers zelf en wij kunnen erbij aansluiten.”

Allette: “Ook dit is weer een mooi initiatief dat ik kan meenemen als aanbod naar de inwoners die ik spreek.”

Opbrengst

We vullen elkaar goed aan en verbinden inwoners aan elkaar op basis van vraag en aanbod. Dit levert snelle inzichten en snelle bediening aan de inwoners van ons gebied op. We hebben hierin allen ons eigen netwerk en nemen elkaar mee in het proces. Hierdoor slagen we erin om de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen. Hierbij staat de wens van het werkgebied en de inwoner centraal. We hebben hun draagkracht nodig!

Wat wij zien als de kracht van ons preventieteam is het gedeelde enthousiasme, respect voor elkaars standpunten, de onderlinge dynamiek en  de korte lijnen. Er is onderlinge verbinding en we willen er met elkaar een succes van maken. 

1648476544907_267_400_1648476563.jpg

15-09-2023

‘Ik woon een helft bij mama en een helft bij papa’

 Veel kinderen wonen tegenwoordig in twee huizen. Maar je hebt maar één hart en met dat hart hou je van allebei je ouders. Dat kan lastiger zijn dan je denkt. Binnenkort gaat de training 2 Huizen 1 Hart beginnen in Heerenveen. De training richt zich op leerlingen uit de bovenbouw …
Lees meer