Terug naar Nieuws

De gezonde wijk

Gepubliceerd op:

Vanuit het preventieteam is er voor de zomervakantie gestart met het project “De gezonde wijk” in Heerenveen Midden. En dan “gezond” in de breedste zin van het woord. "Waar het dan mentale gezondheid betreft, voel ik me als maatschappelijk werker aangesproken en wil ik mijn steentje bijdragen. Wanneer het kan, sluit ik me graag aan bij de activiteiten die de collega’s van Caleidoscoop en de GGD organiseren." aldus maatschappelijk werker Yvonne. 

 In de wijk

Zo ook gisteravond toen we met een aantal collega’s “in de wijk” waren, zoals we dat zo mooi noemen. Mijn collega met een dienblad met kannen koffie en thee en ik mijn handen vrij om bij de bewoners aan te bellen. Daar waar tijd en ruimte was om met ons een kopje koffie of thee te drinken, zijn we het gesprek aangegaan met de inwoners. Strekking van het verhaal: wat wilt u behouden in uw wijk en welke veranderingen zou u willen zien, zodat u uw wijk als gezond beschouwt? Dit heeft hele waardevolle gesprekken opgeleverd met zeer betrokken buurtbewoners.

Hoe nu verder?

We hebben de krachten, knelpunten, tips en wensen genoteerd en zullen die verzamelen. Daarna gaan we verder uitwerken hoe we dit om kunnen zetten in actie, waarbij we de input en samenwerking met de buurtbewoners nodig zullen blijven hebben. Het zou toch prachtig zijn als inwoners over een tijdje de vruchten kunnen plukken en genieten van een wijk waar het fijn wonen is (nóg fijner) en het contact met elkaar goed is en men elkaar kan ondersteunen waar nodig! Wordt vervolgd!

23-05-2023

Vertrouwen herstellen

 Vaak komen maatschappelijk werkers van De Kaai in gesprek met inwoners van gemeente Heerenveen, die weinig vertrouwen hebben in hulpverlening. Dat kan in voorgaande jaren beschadigd zijn, omdat bepaalde verwachtingen niet zijn uitgekomen. Ze stoppen met gesprekken, omdat die ook wel eens te pi…
Lees meer