Terug naar Nieuws

Bedrijfsmaatschappelijk werk, een mooi proces

Gepubliceerd op:

Sociaal Werk De Kaai biedt onder andere bedrijfsmaatschappelijk werk. De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt kortdurende, resultaatgerichte hulp aan zieke werknemers van een bedrijf of organisatie. Hierdoor kan verzuim verkort worden of zelfs worden voorkomen. Elske vertelt er graag meer over.

 Elske: “Ik heb te maken met werknemers die ergens onderweg ‘haperen’ door verschillende oorzaken. Ik mag er iets aan bijdragen dat iemand weer wat fijner in zijn vel komt zitten. Dat geeft veel voldoening. Eerst het samen helder krijgen wat er precies gaande is. Daarbij zoom ik in op zowel de werk- als privésituatie. Immers, vaak laten problemen zich niet alleen op één vlak zien. Spanningsklachten op het werk, hebben meestal ook effect op de thuissituatie.

Vervolgens kijken wat er nodig is, dus wat is precies de vraag. Als de hulpvraag is dat iemand geen grenzen kan stellen, zie je dat vaak op diverse levensgebieden. Er kan een vraag geformuleerd worden waarmee je zowel op je werk als in je privé situatie mee aan de slag gaat. De vertaalslag maken van inzichten naar concreet handelen is een belangrijke fase. De inzichten zijn er vaak wel. Men weet vaak precies wat er nodig is maar komt niet tot handelen. Hoe geef je handen en voeten aan wat je wilt aanpakken of wat je wilt veranderen? Dat zo concreet mogelijk maken zorgt ervoor dat doelen haalbaar worden.

Waar nodig en mogelijk betrekken we de werkgever erbij. Het gezamenlijk optrekken is fijn omdat werkgevers van betekenis kunnen zijn in het herstel van medewerkers. Een werkgever kan de werknemer support geven. Door bijvoorbeeld afspraken te maken.  Ook kan er werkstress ontstaan door bedrijfsculturele aspecten. Dan is het goed om die vanuit de werkgever aan te pakken in plaats van dat het verwordt tot een individueel probleem van de werknemer. Dit wordt vaak wel gewaardeerd omdat de meeste bedrijven graag een goede werkgever willen zijn. En vanuit die gedachte open staan voor verbetering. Mijn credo is, is: een goed gesprek blijft meestal ‘gebakken lucht’ als het geen handen en voeten krijgt. Door gezamenlijk te kijken naar het probleem, worden alle betrokkenen ‘beter’.

Soms zijn er vragen die zo niets met het werk te maken hebben maar wel zorgen voor (dreigende) uitval op het werk. Dan is het goed om gezamenlijk te kijken naar wat een medewerker nodig heeft om te herstellen en/of terug te kunnen komen in het werkproces. Dat kan ook een verwijzing zijn naar een psycholoog of een andere therapeut. De vragen zijn dan erg divers en vraagt altijd maatwerk. Dat maakt het tot een prachtig vak!”.

Benieuwd wat een bedrijfsmaatschappelijk werker voor u kan betekenen? Neem dan contact op telefonisch: (088) 030 51 50 of via e-mail bmw@sociaalwerkdekaai.nl.

1642066232730_400_267_1642066261.jpg

27-03-2023

Inloopspreekuur bij Caleidoscoop in Wijkcentrum De As

  Wist u dat onze collega Sarita elke woensdagochtend een inloopspreekuur draait bij Caleidoscoop in het wijkcentrum De As, aan de Weegbree in Heerenveen? Dit inloopspreekuur is bedoeld voor inwoners van woonservicezone 5, uit De Greiden, Nijehaske, Nieuweschoot en De Heide. Deze inwoners zijn…
Lees meer