Bedrijfsmaatschappelijk werk

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een vlotte aanpak van het ziekteverzuim. Een snelle werkhervatting is namelijk in het belang van beide partijen en een goede samenwerking is daarbij noodzakelijk. Onze bedrijfsmaatschappelijk werker kan hierbij ondersteunen. Daarnaast geven we ook trainingen aan werknemers en leidinggevenden. contact